2016

Elg

Bakvoll jaktlag

11 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2016 Steinar Buland Ku, eldre 165 kg Bakkmyra
25.09.2016 Steinar Buland Okse eldre 231 kg Bakkmyra
25.09.2016 Steinar Buland Kalv,ku 83 kg Bakkmyra
27.09.2016 Karl Roger Hegseth Kalv,okse 58 kg Rot stj nna
27.09.2016 Rune Haugen Okse, eldre 219 kg Luddumyra
2.10.2016 K re I. Viken Ku, 1,5 r 95 kg Loknings sen
3.10.2016 St le Aanonli Kalv, ku 57 kg Trollvatnet
6.10.2016 Arve Solemsli Okse,eldre 221 kg Fossmarka
7.10.2016 Tore Aagesen Ku, eldre 173 kg Bj rgtj nnna
7.10.2016 Tore Aagesen Kalv, okse 61 kg Bj rgtj nna
22.10.2016 Kjell M Auran Kalv, okse 65 kg Klepp stj nna

Borås jaktlag

4 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2016 Jørgen D. Husbyn Okse,eldre 202 kg Skjelstadmarka
30.09.2016 Bård Skjelstad 1,5 års okse 73 kg Skjelstadmarka
1.10.2016 Jo Skjelstad Okse, eldre 145 kg Skytterbanen, R dalen
30.10.2016 Petter Skjelstad 1,5 års ku 133 kg Skytterbanen, R dalen

Buland jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
26.09.2016 Per Ove Buland Kalv ,okse 44,3 kg Bulandsmark
1.10.2016 Rune Melsom Kalv, ku 65,1 kg Vollmarka
6.10.2016 Arve Klefsåsvold Okse eldre 200 kg Bulandsmark
8.10.2016 Per Ove Buland Okse, 1,5 år 105 kg Vollmarka
21.10.2016 Arve Klefsåsvold Ku, eldre 177 kg Bulandsmark

Brottsteinan jaktlag

8 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
28.9.2016 St le Haugen Kalv,okse 55 kg Kleivmark
28.9.2016 Arne E. Klefs s Okse, eldre 178 kg Kleivmark
15.10.2016 Knut Ivar Sjaastad 1,5 rs ku 90 kg Kleivmark
14.10.2016 Olav Tver s. Tver s j.l Kalv, ku 56 kg Kleivmark
16.10.2016 Arne Klefs s Kalv,ku 67 kg Fossan
16.10.2016 Henrikke Myhre Okse, 1,5 r 106 kg Kleivmark
22.10.2016 yvind R nning, Tver s j.l 1,5 rs okse 112 kg Almomark
31.10.2016 Einar Bakken, Tver s j.l. Kalv, ku 63 kg Hovskogen, Reberg

Sætran jaktlag

8 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2016 J rgen Mathisen Kalv,okse 66kg Barntj nna
25.09.2016 J rgen Mathisen Kalv,ku 62 kg Barntj nna
2.10.2016 Jon Helge Gresseth Ku, 1,5 r 127 kg Gr elva
4.10.2016 Jon Ole Bakheim Okse,eldre 253 kg Bremsethbakkan
7.10.2016 Jon Helge Gresseth Okse ,1,5 r 143 kg Underhaugen
8.10.2016 Roger Ulstad Kalv,ku 41 kg Gr elva
9.10.2016 Arild Grindheim Ku, 1,5 r 81 kg Undershaugen
9.10.2016 Jon Ole Bakheim Ku, eldre 195 kg Kartfallet

Ulstad jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
26.09.2016 H kon Skjevik Ku, eldre 140 kg Ulstadmark
26.09.2016 H kon Skjevik Kalv, ku 51 kg Ulstadmark
26.09.2016 Vegard Tover d Okse, eldre 180 kg Ulstadmark
2.10.2016 Lasse Aasan Kalv, ku 67 kg Ulstadmark
15.10.2016 H kon Skjevik 1,5 rs okse 122 kg Ulstadmark

Hosetkammen jaktlag

7 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2016 Harald Gjusland Kalv,okse 68 kg Hosethmark
25.09.2016 Kjell Rusten Kalv, ku 46 kg Hosethmark
25.09.2016 Hans Storeb Kalv,okse 78 kg Hosethmark
30.09.2016 Kjell Rusten 1,5 rs okse 162 kg B rsethmark
30.09.2016 Harald Gjusland Kalv, ku 37,5 kg B rsethmark
2.10.2016 Kjell Rusten Ku, eldre 181 kg Hosethmark
4.10.2016 Svein Rusten Okse,eldre 161 kg Hosethmark

Hjort

Borås jaktlag

2 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2016 Rolf D lvik Hjort, hind,eldre 67 kg Skjelstadmarka
26.09.2016 Jo Skjelstad Hjort, hind, eldre 59,5 kg Bor smark

Rådyr

20 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
13.08.2016 Andreas svang Bukk 17 kg Hosetmark
10.08.2016 ge A Klefs svold Bukk 20 kg Almo
12.08.2016 Georg Klefs svold Bukk 18 kg Klevaunet
11.08.2016 dne Skjelstad Bukk 16 kg Geiter sberget
15.08.2016 ge A Klefs svold Bukk 17 kg Hovskogen
2.10.2016 Erling Gresseth Bukk 17 kg Gr elva, S tran grunneierlag
12.10.2016 B rge Hansen Bukk/kje 10 kg Skjelstadmarka
17.10.2016 Lars Tore Hallan Geit 17 kg Myrtr a
26.10.2016 Reidar Gresseth Geit 16 kg Underhaugen, S tran gr.lag
13.11.2016 Peder K. Galguften Bukk/kje 13 kg Bulandet
24.11.2016 B rge Hansen Geit 16 kg Skjelstadmarka
24.11.2016 Harald Skjelstad Bukk/kje 10 kg Skjelstadmarka
26.11.2016 Ronny Hoseth Geit 14 kg Underhaugen, S tran gr.lag
03.12.2016 Joakim Olsen Bukk 17 kg Skjelstadmarka
3.12. 2016 yvind R nning Kje, geit 11 kg S termarka, S tran gr.lag
10.12.2016 Erling A Selnesaunet Bukk/kje 14 kg Ulstad
10.12.2016 Ludvig Skjelstad Geit 17 kg Ulstad
18.12.2016 J rgen Grindheim Geit 15 kg S termarka, S tran gr.lag
23.12.2016 Jon M St ver Hofstad Bukk 20 kg Kleivmark
22.12.2016 Helge Ulriksen Bukk 18 kg S termarka, S tran gr.lag