Elg

Bakvoll jaktlag

19 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.05 1 stk 1 1/2 ring ku
25.09.05 1 stk 1 1/2 ring ku
25.09.05 1 stk kalv ku
25.09.05 1 stk okse
26.09.05 1 stk kalv okse
26.09.05 1 stk ku
26.09.05 1 stk ku
27.09.05 1 stk kalv ku
27.09.05 1 stk kalv ku
27.09.05 1 stk 1 1/2 ring okse
27.09.05 1 stk okse
29.09.05 1 stk kalv ku
29.09.05 1 stk kalv okse
29.09.05 1 stk ku
30.09.05 1 stk 1 1/2 ring okse
16.10.05 1 stk kalv ku
21.10.05 1 stk kalv ku
22.10.05 1 stk okse
30.10.05 1 stk kalv okse

Borås jaktlag

4 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.05 Are Skjelstad 1 stk 1 1/2 ring
25.10.05 Hanne Skjelstad 1 stk ku
1.10.05 Svein H. 1 stk kalv
15.10.05 Jo Skjelstad 1 stk kalv okse

Buland jaktlag

4 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
1.10.05 Magnar S reng 1 stk kalv ku
15.10.05 Georg Klefs svold 1 stk 1 1/2 ring okse
15.10.05 Magnar S reng 1 stk ku
16.10.05 Atle Buland 1 stk kalv okse

Brottsteinan jaktlag

17 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.05 Ola Hammer 1 stk kalv ku
26.09.05 Knut Ivar Sjaastad 1 stk okse
26.09.05 Harald Sjaastad 1 stk. okse
27.09.05 Ken Roger Espeland 1 stk 1 1/2 ring ku
28.09.05 Ola Hammer 1 stk okse
30.09.05 Harald Sjaastad 1 stk kalv okse
11.10.05 Ove Myran 1 stk 1 1/2 ring okse
12.10.05 Rune Myrhaug 1 stk kalv ku
13.10.05 Norvald Kirkhus 1 stk kalv okse
13.10.05 Norvald Kirkhus 1 stk kalv ku
17.10.05 Rune Myrhaug 1 stk kalv okse
18.10.05 Rune Myrhaug 1 stk ku
20.10.05 Rune Myrhaug 1 stk 1 1/2 ring okse
21.10.05 Ola H eg 1 stk kalv okse
22.10.05 Norvald Kirkhus 1 stk kalv okse
27.10.05 Ola Hammer 1 stk ku
30.10.05 Arne Edvard Klefs s 1 stk kalv ku

Sætran jaktlag

20 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.05 Jan Morten Bj rk y 1 stk okse
25.09.05 Jan Morten Bj rk y 1 stk kalv okse
25.09.05 Alf Fossen 1 stk kalv ku
26.09.05 Harald Skjelstad 1 stk okse
28.09.05 Per Morten Storengen 1 stk 1 1/2 ring okse
29.09.05 Alf Fossen 1 stk okse
30.09.05 Jon G. Hofstad 1 stk kalv
30.09.05 Jon G. Hofstad 1 stk 1 1/2 ring okse
01.10.05 Harald Skjelstad 1 stk 1 1/2 ring ku
11.10.05 Per Morten Storengen 1 stk kalv ku
15.10.05 Per Morten Storengen 1 stk 1 1/2 ring okse
15.10.05 Jon G. Hofstad 1 stk kalv okse
16.10.05 Petter Hofstad 1 stk okse
16.10.05 Harald Skjelstad 1 stk kalv
17.10.05 Jon G. Hofstad 1 stk ku
17.10.05 Jorulf R dal 1 stk ku
25.10.05 Jon G. Hofstad 1 stk kalv
25.10.05 Jon G. Hofstad 1 stk kalv
31.10.05 Petter Hofstad 1 stk kalv ku
01.10.05 Harald Skjelstad 1 stk 1 1/2 ring ku

Klefsås jaktlag

4 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
16.10.05 Stein Terje Solheim 1 stk kalv ku
16.10.05 Karl Daling 1 stk kalv okse
16.10.05 Karl Daling 1 stk 1 1/2 ring okse
30.10.05 Halvard Krislok 1 stk kalv okse

Hjort

Sætran jaktlag

2 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
27.09.05 Harald Skjelstad 1 stk ung ku
29.09.05 Harald Skjelstad 1 stk kalv

Rådyr

13 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
8.10.05 Henrikke Wold 1 stk bukk
8.10.05 Toralf Moen 1 stk bukk
26.10.05 Johan Moen 1 stk bukk
30.10.05 Jo Skjelstad 1 stk bukk
28.10.05 Harald Denstad 1 stk bukk
28.10.05 B rd Lund 1 stk kje
30.11.05 Johan Moen 1 stk kje
3.12.05 Harald G. Skjelstad 1 stk bukk
3.12.05 Jorulf Raadal 1 stk bukk
21.12.05 Johan Moen 1 stk bukk kje
21.12.05 Ingar Sjaastad 1 stk bukk
21.12.05 Toralf Moen 1 stk bukk
8.10.05 Toralf Moen 1 stk bukk