2018

Elg

Bakvoll jaktlag

7 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
06.10.2018 Christian Loiro Eldre ku 172kg Vollamyra
09.10.2018 Arild Nordang Eldre okse 234kg Fossmarka
09.10.2018 Arild Nordang Kalv, hunn 77kg Fossmarka
14.10.2018 Martin Grendahl Kalv,hann 63kg Fossmarka
28.09.2018 Kjell Magnar Auran Kukalv 45kg Fossmarka
29.09.2018 Arnstein Friberg Kvige 131 kg Bakktjønndalen
11.11.2018 Rune Haugen Kukalv 71kg Bulandsmarka

Borås jaktlag

7 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2018 Lars Husbyn 1,5 års okse 124 kg Skjelstadmarka
25.09.2018 Bård Skjelstad 1,5 års ku 120 kg Skjelstadmarka
25.09.2018 Ludvig Skjelstad Kalv, ku 50 kg Boråsen
25.09.2018 Ludvig Skjelstad Ku, eldre 181 kg Boråsen
26.09.2018 Petter Skjelstad Kalv, ku 42 kg Boråsen
29.09.2018 Ludvig Skjelstad Kalv hundyr, hjort 14 kg Skjelstadmark
29.09.2018 Ludvig Skjelstad Spissbukk, hjort 44 kg Skjelstadmark

Jaktlaget trivsel og glede

2 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
06.10.2018 Jørgen Korstad 1,5 år okse 106kg Skjelstadmark
07.10.2018 Bjørn Morten Kartum Kalv, ku 45kg

Buland jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
27.09.2018 Arve Klefsåsvold Okse, eldre 194,8 kg-
29.09.2018 Åge Andre Klefsåsvold Kalv, okse 60 kg
30.09.2018 Rune Melsom Kvige -144,9 kg Vollmarka
07.10.2018 Per Ove Buland Kalv, okse 47,6 kg
20.10.2018 Per Ove Buland Kalv/ku 66 kg Voldmarka

Brottsteinan jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
28.09.2018 Arne Edvard Klefsås Okse eldre 195kg Kleivmark
28.09.2018 Knut Ivar Sjaastad Ku, eldre 170kg Kleivmark
29.09.2018 Kurt Arne Tverås Okse eldre 195 Kleivmarka
21.10.2018 Ken Roger Espeland Oksekalv 44kg Kleivmark/østre
27.10.2018 Ola Hammer Oksekalv 58 kg Geitråsåsen

Sætran jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
30.09.2018 Jørgen Mathisen Okse, eldre 242kg Gråelva
25.09.2018 Torfinn Krogstad Kalv, ku 60kg Bremseth
25.09.2018 Arild Grindheim Ku, eldre 202kg Undershaugen
07.10.2018 Ronny Hoseth Kalv, ku 74kg Gråelva
10.10.2018 John Ole Bakheim 1,5 år okse 156kg Hagen
22.10.2018 Jørgen Mathisen Okse 179kg Gråelva

Ulstad jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
30.09.2018 Håkon Skjevik 1.5år spissbukk 55kg Bitnes
18.10.2018 Håkon Skjevik Ku 158 kg Skjelstadmyra
20.10.2018 Håkon skjevik Kalv/ku 64kg Brenne
27.10.2018 Magne Hammer Kukalv 67 kg Skjelstadmarka
31.10.2018 Morten Solem Kukalv 72 kg Skjelstadmarka
10.11.2018 Asbjørn Andersen Kukalv 70kg Børsethaugen

Hosetkammen jaktlag

4 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2018 Tobias Hellos Ku, eldre
27.09.2018 Kjell Rusten 1,5 år okse
21.10.2018 Stine B Hoseth Megaard Kalv/okse 65kg Hosethmarka
23.12.2018 Andreas Åsvang Kukalv 61kg Hosethmarka

Klefsås jaktlag

2 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2018 Jon Martin Hofstad Kalv, okse
30.09.2018 Morten Haug Kalv, ku 51kg

Auseth jaktlag

4 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
30.09.2018 Morten Karlsen Kalv, ku
30.09.2018 Bjørnar Børseth Okse, eldre
07.10.2018 Magnar Bremseth Kvige
13.10.2018 Erik Bremseth Kvige 115kg- Borås

Hjort

Bakvoll jaktlag

1 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
4.11.2018 Monica Lervåg Hjort kolle eldre 52kg Hastadvollen

Sætran jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2018 Arild Grindheim Spissbukk 60kg Seteråsen
27.09.2018 Atle Kvål Kalv, hann 29kg Gråelva
21.10.2018 John Ole Bakheim Kalv, hann 33kg Gråelva
21.10.2018 Lars Kartum Kolle, eldre 72kg Gråelva
21.11.2018 Atle Kvål Bukk/hjort Sætran

Rådyr

24 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
10.08.2018 Arve Klefsåsvold Bukk 18kg Bulandet
11.08.2018 Åge Andre Klefsåsvold Bukk 18kg Kleivaunet
12.08.2018 Jon Martin S Hofstad Bukk 16kg Bulandet
12.08.2018 Anders Friberg Bukk 14kg Sætermarka
11.08.2018 Andreas Åsvang Bukk 16kg Hosethmark
10.08.2018 Erling A. Selnesaunet Bukk 20kg Sætermarka
15.08.2018 Erik Bremseth Bukk 16kg Sætermarka
17.08.2018 Atle Kvål Bukk 17kg Sætermarka
21.08.2018 Kim Jørgen Sætran Bukk 15kg Reberg
02.10.2018 Åge Andre Klefsåsvold Geit 15kg Kleivaunet
02.10.2018 Georg Klefsåsvold Kje 10kg Bulandet
03.10.2018 Magne Hammer Kje 10kg Mørsethmark
08.10.2018 Håkon Skjevik Kje 9kg Bidtnes
06.10.2018 Morten Island Bukk 15kg Bulandet
4.11.2018 Joakim Olsen Bukk 14kg Gråelva
14.10.2018 Erling Gresseth Kje 11kg Gråelva
25.11.2018 Martin Grendal Bukk 18kg Qfarmen
10.11.2018 Øyvind Rønning Geit 15kg Kartfallet
24.11.2018 Lasse Aasan Geit 16kg Kartfallet
08.12.2018 Ingar Haglund Geit 17kg Qfarmen
01.12.2018 Jørgen Mathisen Geit 16kg Sætran
01.12.2018 Magnar Bremseth Kje/hann 10kg Sætran
16.12.2018 Georg Klefsåsvold Geit 17kg Kleivaune
21.12.2018 Stefan Hoven Geit 16kg Gråelva