2015

Elg

Bakvoll jaktlag

13 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
26.9.2015 Roger Sandvik Kalv,okse 65 kg Sagelva
26.9.2015 Tore Aagesen Kalv,okse 64 kg Engelsvatnet
26.9.2015 Morten Island Hjort, kolle 70 kg Trollvatnet
28.9.2015 K re Inge Viken Okse, eldre 202 kg R vollbekken
29.09.2015 Roger Sandvik Kalv,ku 70 kg Luddumyra
29.09.2015 St le Aanonli Hjort, kolle 82 kg Trollvatnet
30.09.2015 Arild Norang 1,5 rs okse 123 kg Korstj nna
4.10.2015 Svein Buland Kalv ku 62 kg Fossmarka
4.10.2015 Veronika Friberg Kalv,ku 78 kg Svart sen/Korstj nn sen
9.10.2015 P l Bj rgum Ku, 1,5 r 135 kg H g sen
10.10.2015 Kjell M. Auran Okse,eldre 220 kg Klepp stj nna
10.10.2015 Rune Haugen Kalv,okse 66 kg Bulandsmarka
11.10.2015 Martin Grendal Kalv,ku 80 kg Merramyra

Borås jaktlag

7 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
27.9.2015 Ludvig Skjelstad Kalv,ku 60 kg Skjelstadmarka
3.10.2015 Magnus Berger Skj stad Kalv,okse 72 kg Bor smark
3.10.2015 Jon M. Husbyn/R nninglaget Kalv,ku 49 kg Langstein
7.10. 2015 Bj rn M. Kartum Ku,1,5 r 115 kg Skjelstadmarka
10.10.2015 Bj rn M. Kartum Okse, eldre 180 kg Skjelstadmarka
10.10.2015 Bj rn M. Kartum Kalv,okse 60 kg Skjelstadmarka
24.10.2015 B rd Skjelstad Kalv,okse 69 kg Skjelstadmarka

Buland jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.9.2015 Georg Klefs svold Kalv, ku 60 kg Buland
26.9.2015 Georg Klefs svold Kalv,okse 39 kg Buland
26.9.2015 Arve Klefs svold Kalv,okse 62 kg Buland
27.9.2015 Arne Klefs svold Ku, eldre 170 kg Buland
29.09.2015 Arve Klefs svold Kalv,ku 53 kg Buland

Brottsteinan jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
27.9.2015 Ken R. Espeland 1,5 rs okse 142 kg Kleivmark
30.09.2015 St le Haugen Ku, eldre 187 kg Kleivmark
6.10.2015 Henrikke Almoe Myhre Kalv, okse 71 kg Almomark
8.10. 2015 Frode Tver s Ku,1,5 r 134 kg Kleivmark
8.10.2015 Einar Bakken Kalv,ku 64 kg Kleivmark
25.10.2015 Ken R. Espeland Kalv,okse 78 kg Almomark

Ulstad jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
3.10.2015 Asbj rn Andersen Okse, eldre 175 kg Ulstadmark
3.10.2015 Asbj rn Andersen Ku,eldre 210 kg Ulstadmark
3.10.2015 Magne Hammer Ku, 1,5 r 126 kg Ulstadmark
4.10.2015 Stefan Hoven Kalv,okse 38 kg Sjursbekken
10.10.2015 Lasse san Ku,1,5 r 122 kg Nonshaugan

Hosetkammen jaktlag

7 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.9.2015 Johan O Tollefshaug Kalv,ku 48,5 Hosethmark
25.9.2015 Johan O Tollefshaug Kalv,okse 50 kg Hosethmark
25.9.2015 Hans Storeb Kalv,okse 79 kg Hosethmark
25.9.2015 Tobias Hell s Ku, eldre 176,5 kg Hosethmark
25.9.2015 Tobias Hell s Hjort, bukk 90 kg Hosethmark
30.09.2015 Roald Nilsen Ku, 1,5 r 125 kg B rsethmark
26.10.2015 Bj rn Hoseth Kalv, okse 82 kg Hosethmark

Hjort

Rådyr

14 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
10.08.2015 B rge Hansen Bukk 16 kg Skjelstadmarka
10.8.2015 Ludvig Skjelstad Bukk 15 kg Skjelstadmarka
15.08.2015 Eskil Opdal Bukk 16kg R nningen
14.8.2015 Andreas svang Bukk 14 kg Hosethbakkan
31.08.2015 Georg Klevs svold Bukk 17 kg Kleivaune
2.09.2015 Arve klefs svold Bukk 17 kg Skjelstadmark
11.10.2015 Bent R. Haugan Bukk 17kg Skjelstadmarka
24.10.2015 Hans M Berger Geit 16 kg Skjelstadmarka
10.11.2015 J rn Magne Johannessen Bukk 16 kg Litjtj nna
10.11.2015 Bent R. Haugan Bukk 18 kg Bulandsvannet
28.11.2015 Johan Moen Bukk 15 kg Ulstad
12.12.2015 yvind R nning Geit-kje 12 kg M rseth
13.12.2015 B rge Hansen Kje 12 kg Skjelstadmarka
13.12.2015 Thomas Haugen Kje 12 kg Skjelstadmarka