Skjelstadmark er et eldorado for jakt og fiske!

Skjelstadmark ligger i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag, ca 2 mil fra Stjørdal sentrum. Bygda har ca 1000 innbyggere og næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk. Mange pendler til Stjørdal og Trondheim.

Skjelstadmark Grunneierlag består av 112 grunneiere og disponerer ca 50000 dekar utmark. Vi kan tilby elgjakt, hjortejakt, rådyrjakt og småviltjakt på våre områder. I tillegg kan en fiske i Bulandsvatnet.