2017

Elg

Bakvoll jaktlag

10 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2017 StÂle Aanonli Okse, 1,5 Âr 104 kg Nerdalen
28.9.2017 Arild Nordang 1,5 Ârs okse 127 kg Fossmarka
28.9.2017 Arve Solemsli Kalv, okse 60 kg SvartÂsen
29.9.2017 Tore Aagesen Ku, eldre 168 kg Merramyra
14.10.2017 Arnstein Friberg Ku, eldre 144 kg Erikh¯le
21.10.2017 Rune Haugen Kalv, okse 56 kg Bj¯nndalen
27.10.2017 Arild Nordang Okse, 1,5 Âr 130 kg Vollmyra
12.11.2017 Lars Tore Hallan Okse, 1,5 Âr 125 kg Fossmarka
18.11.2017 Svein KÂre Haugen Ku, eldre 131 kg Vollmyra
18.11.2017 Svein KÂre Haugen Kalv, okse 54 kg Vollmyra

Borås jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09. 2017 Rolf D¯lvik Ku, 1,5 Âr 127 kg Skjelstadmarka
26.09.2017 Bj¯rg Husbyn Kalv, okse 64 kg Skjelstadmarka
1.10.2017 Lina Skjelstad Kalv, okse 51 kg BorÂsmark
1.10.2017 Magnus Berger Skj¯stad Kalv, ku 54 kg BorÂsmark
28.10.2017 Magnus Berger Skj¯stad Kalv, ku 56 kg Skjelstadmarka
18.11.2017 BÂrd Skjelstad 1,5 Ârs ku 129 kg Skjelstadmarka

Buland jaktlag

4 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2017 Rune Melsom Okse, 1,5 Âr 106 kg Bulandet
25.09.2017 ≈ge A. KlefsÂsvold Okse, 1,5 Âr 132 kg Bulandet
30.09.2017 Erlend Gr¯nseth Kalv, okse 72 kg Vollmarka
14.10.2017 Per O Buland Ku, eldre 135 kg Vollmarka

Brottsteinan jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
27.09.2017 Ken Roger Espeland Okse, eldre 155 kg ÿstre Kleivmark
30.09.2017 Henrikke Almo Myhre Kalv, okse 64 kg Kleivmark
20.10.2017 Olav TverÂs, TverÂslaget Kalv, ku 63 kg Hovskogen
28.10.2017 Anne Vonka Kalv, okse 58 kg ÿvre Hastad
29.10.2017 Knut I Sjaastad Ku, eldre 172 kg Kleivmark
27.10.2017 Einar Bakken, TverÂs j.l. Ku,eldre 161 kg Kleivmark

Sætran jaktlag

8 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2017 Erling Gresseth Kalv, okse 55 kg ÿvervollen
1.10.2017 John Ole Bakheim Okse eldre 183 kg GrÂelva
5.10.2017 J¯rgen Grindheim Ku, eldre 183 kg Islandsplassen
5.10.2017 Arild Grindheim Kalv,okse 70 kg Islandsplassen
5.10.2017 J¯rgen Mathisen Kalv, ku 56 kg Islandsplassen
7.10.2017 Ronny Hoseth Ku, eldre 150 kg ÿvervollen
15.10.2017 John Ole Bakheim Ku, eldre 183 kg GrÂelva
4.11.2017 Roger Ulstad Kalv, ku 63 kg Kuposten

Ulstad jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
30.09.2017 Magne Hammer Ku, eldre 180 kg Ulstadmark
30.09.2017 Magne Hammer Kalv, ku 77 kg Ulstadmark
14.10.2017 Lasse Aasan Ku, eldre 150 kg Ulstadmark
14.10.2017 Lasse Aasan Kalv, okse 64 kg Ulstadmark
18.11.2017 Magnar Bremseth 1,5 Ârs okse 107 kg Bremsethbj¯rga

Hosetkammen jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2017 Tobias HelliÂs 1,5 Ârs okse 148 kg Hosetmark
25.09.2017 Kjell Rusten Kalv, okse 59 kg Hosetmark
26.09.2017 Knut A. Rusten Okse, eldre 167 kg Hosetmark
26.09.2017 Kjell Rusten Kalv, okse 76 kg Hosetmark
26.09.2017 Svein Rusten Ku, eldre 172 kg Hosetmark
6.10.2017 Bj¯rn Hoseth Kalv, ku 55 kg B¯rsethmark

Klefsås jaktlag

2 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2017 Jon Martin S. Hofstad 1,5 Ârs okse 120 kg KlefsÂsen
14.10.2017 Kristin Raaen Kalv, ku 55 kg KlefsÂsen

Hjort

Sætran jaktlag

1 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
1.10.2017 Arild Grindheim Hjort kalv, hann 34 kg Haldosvollen

Rådyr

32 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
10.08.2017 Lars Tore Hallan Bukk 18kg Myrtr¯a
10.08.2017 Arve KefsÂsvold Bukk 17kg Bulandet
11.08.2017 ≈dne Skjelstad Bukk 15kg GeitrÂsen
13.08.2017 Bj¯rn Morten Kartum Bukk 16kg Langtr¯berget
12.08.2017 HÂvard Krislok Bukk 15kg R¯nningen
13.08.2017 Jon Ole Bakheim Bukk 14 kg GrÂelva, SÊtran grunneierlag
14.08.2017 Even Wisl¯ff Bukk 15kg Skjelstadmarka
15.08.2017 HÂkon Kjensli Bukk 16kg Hovskogen
11.08.2017 Andreas ≈svang Bukk 17 kg Hosethmark
14.08.2017 ≈ge Andre KlefsÂsvold Bukk 18,5kg Kleivaunet
17.8.2017 J¯rgen Grindheim Bukk 17 kg GrÂelva, SÊtran grunneierlag
20.08.2017 Knut Ivar Sjaastad Bukk 17kg ≈splassen
24.08.2017 Jon Martin St¯ver Hofstad Bukk 16 kg Bulandet
25.08.2017 Erling Andre Selnesaunet Bukk 15kg Skjelstadmark
2.9.2017 Erik Bremseth Hjort, hind eldre 74 kg SÊtran gr.lag, GrÂelva
14.09.2017 Lars Kartum Bukk, 17 kg GrÂelva, SÊtran gr.lag
31.10.2017 Ludvig Skjelstad Bukk, 1,5 Âr 15 kg Skjelstadmarka
29.10.2017 Ronny Hoseth Bukk, rÂdyr 16 kg Underhaugen, SÊtran gr.lag
29.10.2017 Jon Helge Gresseth Bukk, rÂdyr 17 kg Gressli, SÊtran gr.lag
18.11.2017 ÿyvind R¯nning Kje, geit 13 kg SÊtran gr.lag
3.12.2017 Arnfinn Dullum Kje, geit 12,5 kg SÊtermarka, SÊtran gr.lag
9.12.2017 Ludvig Skjelstad Geit 15 kg Hastadmark
16.12.2017 Ola Frihetsli Kje, geit 12 kg Lia
16.12.2017 Joakim Olsen Geit 17 kg Hastan
16.12.2017 ÿyvind R¯nning Bukk,kje 12 kg SÊtermarka
17.12.2017 Helge Ulriksen Bukk 17,5 kg SÊtermarka, SÊtran gr.lag
17.12.2017 Arnfinn Dullum Kje, geit 11 kg SÊtermarka, SÊtran gr.lag
23.12.2017 Jon Helge Gresseth Kje, geit 12 kg Gressli, SÊtran gr.lag
23.12.2017 Joakim Olsen Kje/bukk 12 kg Skjelstadmarka
25.11.2017 Arnstein Friberg Geit 16 kg St¯vervollen
23.12.2017 Petter Trangmyr Kje,geit 12 kg BorÂsen
23.12.2017 HÂkon Beistad Geit 16 kg BorÂsen