Nyheter fra grunneierlaget

Start jaktkortsalg, 1.juli 2024. Ny digital ordning, salg av jakt og fiskekort.

 

Info om digitalt salg av jakt og fiskekort.

Ny ordning, salg av jakt og fiskekort vil fra 1.juli 2024 foregå kun på nett. Du går inn på den nettbaserte betalingsløsningen, registrerer deg, betaler enten med bankkort eller pay pall, og får deretter jakt/fiskekort på din telefon. Som jeger er du ansvarlig for å ha betalt jegeravgift og ha godkjent ettersøksavtale.(der det kreves)

Betaling

Rådyrkort

Aller betaler kr 1400(som for bukk) men med unntak av tidligere, nåværende og kommende grunneiere. De betaler kr 1200 for det første rådyrkortet, deretter full pris, kr 1400. Dersom en feller geit, må en betale 300 kr ekstra. Ved felling av kje, vil en få refundert tilgodebeløp ved jaktens slutt ,23.12.

I FORBINDELSE MED FELLING AV RÅDYR, SKAL DET FELTE DYRET FYSISK VISES FRAM FOR EN AV KONTROLLØRENE. Dette er nytt av året. Holder ikke å sende et bilde. Det vil også  bli kontroll av jaktkort, ettersøksavtale og betalt jegeravgift/godkjent storviltprøve .

Småviltkort

Se priser for de enkelte kortene. Jegere med grunneierrettigheter, betaler 1/2 pris.

Fiskekort

I Bulandsvatnet. Se priser på nett.

Elgjakt.

Jakt, som i 2023, 5.oktober – 23.desember. Pris pr/kg 100 kr.

Hjortejakt.

Jaktperiode 1.9 -23.12. Viderefører ordningen fra i fjor hvor jegere som har kjøpt  rådyrkort også kan felle hjort. Etter felling, ta kontakt med Jorulf G. Råda(tlf 95202227). Gi info om kjønn, alder og vekt innen 24 timer etter felling.  Har du felt et eldre dyr, skal det sendes inn skrapeprøvetest. Testmateriell hentes hos Jorulf Georg. Ber jegerne sette seg godt inn i hvor  det kan jaktes. Skjelstadmark Grunneierlag leier kun utmarka av den enkelte grunneier. Jakt på innmark må avtales med den enkelte grunneier. Hjortejakt på Hosethkammen elgvaldområde er ikke tillatt. Be jaktkontrollør om info. Pris pr/kg 100kr.

Rådyrjakt

Ordninga fra i fjor med en sone  videreføres. Det innebærer at den enkelte jeger kan jakte på hele Grunneierlagets område med et unntak. Rådyrjakt på Hosethkammen elgvaldområde er ikke tillatt. Ber om at den enkelte rådyrjeger setter seg godt inn i hvor det kan jaktes. Etter felling, vises felt dyr fram hos kontrollør. Gi info om kjønn,alder og vekt på felt dyr innen 24 timer. Overskridelse av tidsfrist medfører at dyret betales som geit. Som for hjortejakta, leier Grunneierlaget bare utmarka fra den enkelte grunneier. Jakt på innmark, ta kontakt med den enkelte grunneier. Jakt på voksen rådyrbukk, 10.august -24.september. NB! KUN EN VOKSEN BUKK / JEGER I BUKKEJAKTA (10.8.- 24.09) Vanlig rådyrjakt 25.september- 23.desember.

 

Småviltjakt.

Grunneierlaget kan også tilby jakt på småvilt. De mest vanlige på vårt område er skogsfugl og hare. Det er begrensning på antall fuglehundkort, maks 10stk. Når du kjøper jaktkort, kan du jakte på hele grunneierlagets område , men med noen få unntak. Det gjelder Hosethkammen elgvald og Svein Arne Fredriksens eiendom på Hosethkammen. Er du usikker mht. hvor du kan jakte, ta kontakt med en av kontrollørene.

Viktige telefoner i forbindelse med jakt.

Jorulf Georg Rådal, tlf 95202227 (leder Skjelstadmark Grunneierlag)

Lars Tore Hallan tlf 48995566 (jaktkontrollør)

Svein Husbyn  tlf 97776038 (jaktkontrollør)

Jon Morten Husbyn tlf 99587862 (ansvarlig hjemmeside, jaktkontrollør)

 

Har du lest …

Legg inn en kommentar