Nyheter fra grunneierlaget

Årsmøte i Skjelstadmark grunneierlag 2021

Årsmøte for andelseiere i Skjelstadmark grunneierlag avholdes i Sanitetshuset(badstua) onsdag 28.april 2021 kl 1900.

OBS! Koronabestemmelser kan føre til at møte må avvikles via nettet. I tilfelle datamøte, vil de bli gitt nærmere informasjon. Antallsbegrensing for å møtes fysisk. Saker hvor det kreves skriftlig votering må i tilfelle dataårsmøte utsettes til et ekstraordinært årsmøte.

For styret: Reidar Bidtnes(leder)

Har du lest …

Legg inn en kommentar