Nyheter fra grunneierlaget

Årsmøte i Skjelstadmark Grunneierlag 6.april 2022

Årsmøte i Skjelstadmark Grunneierlag ble avholdt i «Badstua» (Sanitetshuset) 6. april. Leder Reidar Bidtnes åpnet årmøtet og ønsket velkommen til de 11 frammøtte. Årsberetning og regnskap ble lagt fram og deretter godkjent. Utbytte ble vedtatt, kr 6,50/dekar. Videre ble det vedtatt uforandrete priser på jakt og fiske. Rådyrjegerne kan i høst løse kort og deretter jakte på hele grunneierlaget. Årsmøtet vedtok et rådyrjaktområde , tidligere var det inndelt i to jaktområder. Fjorårets ordning at de som har løst rådyrkort, kan felle hjort, videreføres (se info om høstens jakt)

Leder i valgkomiteen Georg Klefsåsvold la deretter fram komiteens forslag og valget ga følgende resultat:

Leder: Reidar Bidtnes (valgt for 1 år)

Øvrige styremedlemmer (valgt for to år) Vegard Toverød, Jorulf G.Rådal.

Ikke på valg: Ivar Skjelstad, Åge Andre Klefsåsvold.

Varamedlemmer(valgt for 1 år) 1) Magnus Berger Skjøstad, 2) Henrikke Almo Myhre, 3)Solbjørg Hoseth Kulseth.

Revisorer (valgt for 1 år) Torstein Mørseth, Jo Skjelstad.

Valgkomite. Mona Raaen, (valgt for 3år), Svein Arne Fredriksen (ikke på valg, 2 år), Karl Roger Hegseth (ikke på valg, 1 år, leder 2023)

For styret Reidar Bidtnes.

Har du lest …

Legg inn en kommentar