Nyheter fra grunneierlaget

Elgjaktstart i Skjelstadmarka onsdag 5.oktober.

Onsdag 5.oktober er det igjen elgjaktstart. I samarbeid med Stjørdal kommune ble elgjakta utsatt til nevnte dato. En tilpassing til brunsten er hovedårsaken. Skjelstadmark Grunneierlag  har i samarbeid med de andre grunneierlagene i bygda utarbeidet ny femårs driftsplan hvor 2022 er det første året. Før årets jakt er det observert mindre elg både beitende på innmark og i utmark. Derfor knytter det seg spenning til hvordan elgbestanden er.

Elgjakta er hovedinntekten til Grunneierlaget. Selv om all annen jakt er tillatt, henstilles det til småvilt/ rådyrjegere om å sjekke om det foregår elgjakt i området.

Container for elgavfall er satt ut i Rømodalen, Svein Husbyns eiendom. Kun tillatt for jaktlag som har meldt seg interessert i ordningen. Det er likevel mulig å benytte ordningen ved å ta kontakt med Reidar Bidtnes  tlf: 41637323 for registering.

Grunneierlaget ønsker alle jegere lykke til med elgjakta! For styret Reidar Bidtnes.

Har du lest …

Legg inn en kommentar