Nyheter fra grunneierlaget

Reduserte kvoter på elg også til høsten.

Styret i Skjelstadmark grunneierlag har i samråd med jaktlagene vedtatt følgende: Hvert enkelt jaktlag får tildelt en kvote på et ungdyr(kalv eller 1,5 års kvige/okse) Bakgrunnen for vedtaket er en sterkt redusert elgbestand. Jaktlagene vil senere i høst bli innkalt til det «vanlige jaktledermøte» hvor info om høstens elgjakt/hjortejakt blir gitt. Jaktstart blir som i fjor, 5.oktober. For styret , Jorulf Georg Rådal(leder)

Har du lest …

Legg inn en kommentar