2009

Elg

Bakvoll jaktlag

13 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.09 Svein Buland ku 185
25.09.09 Svein Buland kalv okse 65
26.09.09 Kjell M Auran kalv okse 65
26.09.09 Odd Ivar Knutsen 1,5 rig okse 134
27.09.09 Rolf Br ten kalv okse 76
01.10.09 Arnstein Friberg kalv okse 62
11.10.09 Kjell Peder Haugen okse 1,5 r 142
11.10.09 Arnstein Friberg okse 189
11.10.09 Arnstein Friberg Kalv okse 45
17.10.09 Anders Friberg kalv okse 56
17.10.09 Svein Buland ku 183
21.10.09 Rune Haugen kalv ku 68
31.10.09 Anders Friberg okse 172

Borås jaktlag

3 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25. 09. 09 Jon Morten Husbyn Kalv, ku 54 kg
11.10.09 Arne Gutvik kalv,okse 76 kg
18.10.09 Svein Horrigmo kalv,okse 70 kg

Buland jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.09 Arve Klefs svold kalv okse 67
28.09.09 Arve Klefs svold kalv okse 70
10.10.09 Per Ove Buland kalv okse 70
11,10.09 Bj rn Ove buland okse 200
15.10.09 Bj rn Hoseth okse 170

Brottsteinan jaktlag

7 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
26.09.09 Ken Roger Espeland kalv okse 58
29.09.09 Roger Myhre kalv ku 63
29.09.09 Roger Myhre Kalv, ku 70 kg
10.10.09 Helge Vik okse 202
10,10,09 Ola Hammer okse 1,5 r 143
11.10.09 Ola Hammer okse 185
24.10.09 Harald Sjaastad 1,5 r ku 132

Sætran jaktlag

12 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.09 Harald Skjelstad kalv ku 58
29.09.09 Petter Hofstad kalv okse 76
29.09.09 Petter Hofstad kalv okse 69
29.09.09 Per Skjelstad 1,5 r ku 128
29.09.09 Stian Hofstad eldre okse 145
01.10.09 Harald Skjelstad 1,5 r okse 144
11.10.09 Joakim Olsen ku 180
11.10.09 Harald Skjelstad kalv okse 65
15.10.09 Jon G Hofstad 1,5 rs okse 158
22.10.09 Jon G Hofstad 1,5 r okse 174
24.10.09 Petter Hofstad ku 194
24.10.09 Jon G Hofstad kalv okse 74

Hjort

Sætran jaktlag

1 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
18.10.09 Harald Skjelstad kalv 26

Rådyr

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
10.august Thomas Haugen Bukk 18 kg
22.08.09 Arve klefs svold Bukk 17 kg
07,10.09 Georg Klefs svold kje 10
20.11.09 Lars Tore Hallan bukk 17
15.12.09 yvind R nning Geit 15 kg