Elg

Bakvoll jaktlag

18 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.07. Kjell M. Auran 1.5 r okse
25.09.07. Kjell M. Auran Kalv okse
26.09.07. Kjell M. Auran Kalv okse
26.09.07. Rolf Braathen Kalv ku
27.09.07. Svein Buland Kvige
27.09.07. Arnfinn Friberg Kalv okse
28.09.07. Arnfinn Friberg Kalv
28.09.07. Rolf Braathen Ku
30.09.07. Anders Friberg 1.5 r okse
30.09.07. Arnfinn Friberg Ku
30.09.07. Tor C. Stamnes Eldre okse
13.10.07. Svein Buland Kalv okse
14.10.07. Rune Haugen Kalv ku
14.10.07. Rune Haugen Kalv okse
14.10.07. Rune Haugen Ku
17.10.07. Kjell M. Auran Kalv okse
20.10.07. Kjell Haugen Okse 1.5 r
27.10.07. Lars Tore Hallan Eldre okse

Borås jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.07. Are Skjelstad Kalv okse
13.10.07. Are Skjelstad Kalv ku
13.10.07. Are Skjelstad Kalv ku
13.10.07. Rune K.S. L dre Ku
13.10.07. Rune K.S. L dre Ku

Buland jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.07. Arve Klefs svold Kalv okse
25.09.07. ge Andre Klefs svold Kalv ku
25.09.07. ge Andre Klefs svold Kalv okse
25.09.07. ge Andre Klefs svold Eldre okse
26.09.07. Atle Buland Kalv ku
29.09.07. Georg Klefs svold Ku

Brottsteinan jaktlag

16 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.07. Ola Hammer Eldre okse
28.09.07. Henrikke A. Wold Okse 1.5 r
28.09.07. Henrikke A. Wold Kalv okse
29.09.07. Henrikke A. Wold Kalv ku
29.09.07. Henrikke A. Wold Kalv okse
30.09.07. Ken R. Espeland Ku
11.10.07. Arne E. Klefs s Kalv ku
11.10.07. Arne E. Klefs s Kalv okse
16.10.07. Arne E. Klefs s Kalv ku
19.10.07. Ola H eg Okse 1.5 r
19.10.07. Rune Myrhaug Ku
21.10.07. Norvald Kirkhus Kalv ku
21.10.07. Norvald Kirkhus Kalv ku
25.10.07. Rune Myrhaug Kalv okse
27.10.07. Hans R nningsgrind Kalv ku
28.10.07. Harald Sjaastad Kalv ku

Sætran jaktlag

17 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
26.09.07. Harald Skjelstad Kalv ku
26.09.07. Harald Skjelstad Kalv okse
27.09.07. Harald Skjelstad Kalv okse
27.09.07. Jan M. Bj rk y Eldre okse
28.09.07. Stian Hofstad Kalv ku
28.09.07. Stian Hofstad Eldre okse
29.09.07. Harald Skjelstad Kalv ku
30.09.07. Jan M. Bj rk y Kalv ku
13.10.07. Jon G. Hofstad Okse 1.5 r
13.10.07. Alf Fossen Ku
13.10.07. Jon G. Hofstad Kalv ku
14.10.07. Stian Hofstad Ku
17.10.07. Petter Hofstad Kalv okse
20.10.07. Jon G. Hofstad Kalv okse
24.10.07. Jon G. Hofstad Kalv ku
31.10.07. Alf Fossen Kalv okse
31.10.07. Jon G. Hofstad Kalv okse

Hjort

Sætran jaktlag

1 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
26.09.07. Jorulf Georg R dal Hjort hanndyr

Rådyr

19 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
11.08.07. Ken A. Johansen Bukk
12.08.07. Einar Steinsaas Bukk
14.08.07. Thomas Haugen Bukk
11.08.07. Thomas Kil s Bukk
14.08.07. Johan Moen Bukk
20.08.07. Toralf Moen Bukk
24.08.07. Toralf Moen Bukk
28.08.07. Stein S. Horrigmo Bukk
01.09.07. Stian Gj nnes Bukk
11.09.07 Johan Moen Bukk
05.10.07. Georg Klefs svold Bukk
19.10.07. Bj rn M. Kartum Geit
21.10.07. Johan Moen Geit
15.11.07. Stein T. Solem Bukk
17.11.07. Bj rn M. Kartum Kje
18.11.07. Martin S raker Kje
24.11.07. Lars Tore Hallan Kje
24.11.07. Ken A. Johansen Kje
15.12.07. Thomas Dalvik Geit