2012

Elg

Bakvoll jaktlag

15 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
26.09.2012 Arild Nordang Ku,eldre 195 kg R voldbrua
27.09.2012 Halvor Romundseth Kalv,ku 75 kg Fossmarka
27.09.2012 K re Inge Viken Kalv,ku 57 kg Sagelva
28.09.2012 St le nonli Kalv,ku 36 kg Trollvannet
28.09.2012 K re Inge Viken Kalv,ku 49 kg Trollvannet
29.09.2012 Tore gesen Ku,eldre 161 kg Sagelva
3.10.2012 Rune Haugen Kalv, okse 75 kg Bakvold
3.10.2012 Rolf Br then Kalv, okse 70 kg Bakvold
4.10.2012 Rune Haugen Kalv, okse 56 kg Bakvold
4.10.2012 Rune Haugen Kalv,ku 56 kg Bakvold
2.10.2012 Martin Grendal Okse, eldre 167 kg Bakvold
14.10.2012 Svein Buland Kalv, okse 56 kg Bakvold
26.10.2012 Tore Aagesen kalv, okse 71 kg Vollmyra
04.08.2013 Jon M Oks 1000 R a
04.08.2013 Jon M Oks 1000 R a

Borås jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2012 Ludvig Skjelstad 1,5 rs ku 87 kg Bor smark
25.09.2012 B rd Skjelstad Eldre ku 210 kg Bor smark
8.10.2012 Bj rn Morten Kartum Kalv, okse 61 kg Skjelstadmarka, ved skytterbanen
13.10.2012 Bj rn Morten Kartum Kalv,ku 65 kg Skjelstadmarka
20.10. 2012 Svein Ivar Salberg Okse, eldre 171 kg Skjelstadmarka,R modammen
21.10. 2012 Jakob Soldal Kalv, ku 56 kg Furumyra, Bor smark

Buland jaktlag

5 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
26.09.2012 Atle Buland Kalv,ku 52 kg Bulandet
28.09.2012 Rune Melsom Ku,eldre 170 kg Bulandet
28.09.2012 Arve Klefs svold Okse, eldre 190 kg Bulandet
29.09.2012 Atle Buland Kalv, okse 61 kg Bulandet
29.09.2012 Georg Klefs svold Kalv, okse 71 kg Bulandet

Brottsteinan jaktlag

9 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
28.10.2012 Anne V Aglen kalv, okse 74 kg Kleivmark
25.09.2012 Arne E. Klefs s Okse, eldre 231 kg Kleivmark
26.09.2012 Ken Roger Espeland 1,5 rs ku 144 kg Almo sen
27.09.2012 Ola Hammer Okse, eldre 200 kg Kleivmark
29.09.2012 Kurt A. Tver s Kalv,ku 55 kg Almomark
7.10.2012 Arne E. Klefs s Kalv,ku 55 kg Almomark
13.10.2012 Kurt A. Tver s Okse, eldre 178 kg Kleivmark
27.10.2012 Frode Tver s Kalv, ku 92 kg Almomark
28.10.2012 Arne E. Klefs s Ku, eldre 180 kg Kleivmark

Ulstad jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2012 Garrett N. Andersen Kalv, okse 73 kg Ulstadmark
23.09.2012 Garrett N. Andersen Hjortekalv, hanndyr 25 kg Ulstadmark
30.09.2012 Randi Moen Kalv, okse 73 kg Ulstadmark
30.09.2012 St le nonli Okse, eldre 170 kg Ulstadmark
13.10.2012 H kon Skjevik Eldre ku 144 kg Ulstadmark
28.10.2012 H kon Skjevik kalv, okse 64 kg Skjelstadmarka,Skytterbanen

Hosetkammen jaktlag

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
25.09.2011 Svein Rusten Eldre ku 124 kg Hosethmark
25.09.2012 Jon Tolleshaug 1,5 rs okse 119 kg Hosetmark
28.09.2012 Svein Rusten Kalv,ku 48 kg Hosetmark
29.09.2012 Jon Tolleshaug Kalv, okse 65 kg Hosetmark
29.09.2012 Rolf Rusten Kalv, okse 65 kg Hosetmark
3.10.2012 Kjell Rusten Okse, eldre 208 kg Hosetmark

Hjort

Bakvoll jaktlag

1 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
04.08.2013 Hainn Hu 54 R a

Bakvoll jaktlag

1 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
23.09.2012 Garrett N. Andersen Kalv, okse 25 kg Ulstadmark

Rådyr

6 dyr felt

Dato Skytter Dyr Slaktevekt Fellingssted
15.08.2012 Garrett N. Andersen Bukk 17kg Ved Sj la
18.08.2012 Andreas svang Bukk 15kg Hosetbakkan
11.09.2012 Garrett N. Andersen Bukk 16 kg Ulstadmark
20.09.2012 Arve Klefs svold Bukk 22 Kg Bulandet
24.09.2012 Espen Havstein Bukk 17 Kg Bulandet
28.10-2012 Ola Frihetsli Bukk 17kg Lia