Nyheter fra grunneierlaget

Stans i elgjakta på Skjelstadmark grunneierlags vald vurderes fortløpende pga lite elg.

Skjelstadmark grunneierlag har i styremøte 1.11.2022 fattet følgende vedtak pga lite sett og felt elg: «På grunn av jaktprøver, harehund venter vi til over to helger(til og  med 13.11) med jaktslutt, men oppfordrer til måtehold fram til da. Umiddelbar stans hvis sporsnø. Reidar sender ut info til jaktlederne og er i løpende kontakt med resten av medlemmene i Skjelstadmark driftsplanområde» For styret i Skjelstadmark grunneierlag/ Reidar Bidtnes

Har du lest …

Legg inn en kommentar