Nyheter fra grunneierlaget

Jegerprøvekurs i samarbeid med 4H-nemda i Stjørdal.

Jegerprøvekurs ,vår 2023

Velkommen til jegerprøvekurs i regi av 4-H nemnda i Stjørdal. Kurset er beregnet til å ta ca 30 timer (med eksamen). Kurset består av en praktisk og en teoretisk del. Den teoretiske delen avsluttes med en skriftlig eksamen, mens den praktiske delen omfatter blant annet skyting med hagle/kulevåpen og praktiske jaktsituasjoner.

Vi setter av følgende datoer kl.18.00–21.00

           -tirsdag  28.februar

           -torsdag  2.mars

           -tirsdag  7.mars

           -torsdag 9 .mars

           -torsdag 16.mars                                          

           -torsdag 23.mars,

           -torsdag 30.mars

           -tirsdag 11.april, praktisk del hjemme hos Jon

             Morten og Magnus. Oppmøte kl.17.30.

            -lørdag 22.april,skyting oppmøte kl 10.00.

             (Melmyra skytebane, skiltet, Flora)

           – torsdag 27.april, eksamen kl 18.00 Stokkan

             ungdomskole

Fellesundervisningen foregår på Stokkan U-skole

Pris:4H-medlem 1700 kr (I tillegg kommer eksamensavgift kr 360 kr) Pris, ikke 4H-medlem 2100( 360kr eksamensavgift i tillegg)

Stjørdal 12.1.2023

Svein Horrigmo

Magnus Berger Skjøstad, Jon Morten Husbyn

For påmelding, ta kontakt med Jon Morten Husbyn, tlf 99587862

Har du lest …

Legg inn en kommentar