Nyheter fra grunneierlaget

Regler i forbindelse med rådyr og småviltjakt 2019

       Rådyrjakt/småviltjakt

Jakttider i Skjelstadmark Grunneierlag

 

Rådyrjakt: bukkejakt, 10.august-24.sept.

 

Ordinær rådyrjakt: 25.sept-23.des.

 

Småviltjakt: Følger direktoratets jakttider bortsett fra følgende.

 

 

Bortsett fra dette følger vi direktoratets jakttider.

Grunneierlaget følger de retningslinjene for stopp i småviltjakta som fjellstyrene i Stjørdal bestemmer seg for. Eventuell stans i småviltjakta, annonseres på grunneierlagets hjemmeside. www.skjelstadmarkgrunneierlag.no Den enkelte jeger er ansvarlig for å holde seg orientert om eventuell stans i småviltjakta.

Innlevering av jaktrapport må skje før årsskifte.

 

Alle som jakter rådyr skal ha fellingstillatelse. Jaktkort skal forevises ved kontroll. Hver enkelt rådyrjeger er ansvarlig for selv å ha godkjent ettersøksavtale.

Nytt vedtak, årsmøte 2016: Samjakt på rådyr kan organiseres når alle på jaktlaget har løst rådyrkort på det jaktfeltet det skal jaktes på og det fortsatt er ledige fellingstillatelser igjen. Den som har den ledige fellingstillatelsen skal delta på jakta.

 

Etter felling av dyr, skal dyret forevises kortselger innen 24 timer. Overskrides denne fristen, betales dyret som geit.

 

       Styret i Skjelstadmark Grunneierlag

Har du lest …

Legg inn en kommentar