Nyheter fra grunneierlaget

Elgjaktstart fredag 25.september 2020.

Årets høydepunkt for mange jegere i Skjelstadmarka nærmer seg med stormskritt. Førstkommende fredag starter årets elgjakt. Etter fjorårets harde beskatning på voksne elgkyr, er vi spendt på hvilke utslag dette vil gi for sammensetningen av årets bestand. Tilbakemeldingene er positive så langt. Det er observert mye elg flere steder i bygda. Målsettinga om flere store okser i bestandet,  ser også ut til å slå positivt ut. Værutsiktene er brukbare, regnet vi har hatt nok av den siste tida, ser ut til å gi seg. Så en oppfordring til både elgjegere, småvilt jegere og andre som ferdes i skogen, ta hensyn til hverandre.

Grunneierlaget er også svært fornøyd med at mange er innom hjemmesiden vår, fortsett med det.

Har du lest …

Legg inn en kommentar