Nyheter fra grunneierlaget

Tall og prosenter for høstens storviltjakt.

Høstens storviltjakt på elg, hjort og rådyr ble avsluttet 23.12.2020. Her følger tallene for Skjelstadmark driftsplanområde.

Elg:  Kalv 30stk (55,6%), ungdyr 9stk(16,7%) og eldre dyr 15stk(27,7 %). Når det  gjelder eldre dyr, ble det felt 10 eldre okser(18,5%) og 5 eldre kyr(9,2%)

Hjort: Det ble ikke felt hjort under høstens jakt.

Rådyr: Kje 18 stk,, ungdyr 1 stk  og eldre dyr 32  stk (25 bukker, 7 geiter)

Har du lest …

Legg inn en kommentar