Nyheter fra grunneierlaget

Info om jakt på Skjelstadmark Grunneierlag sine områder.

Høstens jakt er like rundt hjørnet, og her kommer en del info til grunneiere og jegere.

Elgjakt.

Jaktstart , som i 2022, 5.oktober – 23.desember. Tildeling av elg: Hvert enkelt jaktlag får fellingstillatelse på en kalv eller et ungdyr( 1,5 års okse/ku) . Samtidig henstilles det til å være forsiktig med felling av 1,5 års ku.

Hjortejakt.

Jaktperiode 1.9 -23.12. Viderefører ordningen fra i fjor hvor jegere som har kjøpt  rådyrkort også kan felle hjort. Etter felling, ta kontakt med Jorulf G. Råda(tlf 95202227). Gi info om kjønn, alder og vekt innen 24 timer etter felling.  Har du felt et eldre dyr, skal det sendes inn skrapeprøvetest. Testmateriell hentes hos Jorulf Georg. Ber jegerne sette seg godt inn i hvor  det kan jaktes. Skjelstadmark Grunneierlag leier kun utmarka av den enkelte grunneier. Jakt på innmark må avtales med den enkelte grunneier. Hjortejakt på Hosethkammen elgvaldområde er ikke tillatt. Be jaktkortselger om info.

Rådyrjakt

På årsmøte 6. april ble det fattet vedtak om å gå fra to til en sone under rådyrjakta. Det innebærer at den enkelte jeger kan jakte på hele Grunneierlagets område med et unntak. Rådyrjakt på Hosethkammen elgvaldområde er ikke tillatt. Ber om at den enkelte rådyrjeger setter seg godt inn i hvor det kan jaktes. Be om info fra jaktkortselgeren. NB! Det jobbes med et oppdatert jaktkart. Etter felling, tas kontakt med jaktkortselger. Gi info om kjønn,alder og vekt på felt dyr innen 24 timer. Overskridelse av tidsfrist medfører at dyret betales som geit. Som for hjortejakta, leier Grunneierlaget bare utmarka fra den enkelte grunneier. Jakt på innmark, ta kontakt med den enkelte grunneier. Jakt på voksen rådyrbukk, 10.august -24.september. NB! KUN EN VOKSEN BUKK / JEGER I BUKKEJAKTA (10.8.- 24.09) Vanlig rådyrjakt 25.september- 23.desember.

 

Småviltjakt.

Grunneierlaget kan også tilby jakt på småvilt. De mest vanlige på vårt område er skogsfugl og hare. Det er begrensning på antall fuglehundkort, maks 10stk. Når du kjøper jaktkort, kan du jakte på hele grunneierlagets område , men med noen få unntak. Det gjelder Hosethkammen elgvald og Svein Arne Fredriksens eiendom på Hosethkammen. Be jaktkortselgerne om info.

Viktige telefoner i forbindelse med jakt.

Jorulf Georg Rådal, tlf 95202227 (leder Skjelstadmark Grunneierlag)

Lars Tore Hallan tlf 48995566 (jaktkortselger)

Svein Husbyn  tlf 97776038 (jaktkortselger)

Jon Morten Husbyn tlf 99587862 (ansvarlig hjemmeside)

 

Har du lest …

Legg inn en kommentar