Nyheter fra grunneierlaget

Info om elgjakta, Skjelstadmark driftsplanområde, høsten 2021.

Gjelder for jaktlagene som jakter på Skjelstadmark driftsplanområde.

  1. Info om felling av dyr (art, kjønn, alder og vekt) sendes på SMS til Jon Morten Husbyn, tlf 99587862.
  2. Skadeskyting meldes til viltansvarlig i kommunen ved Stian Almestad tlf 90052747(september), Ettersøksringen tlf 95828380(oktober-desember) ved utgangen av dagen dyret ble påskutt. Meldes også til Reidar Bidtnes tlf 41637323.
  3. Gjelder de jaktlagene som har sagt seg interessert i container til jaktavfall. Containeren plasseres på » Brottet»  området ved  Krisloks fjøs.  Pass på at containeren er lukket til enhver tid. Blir den stående åpen, medfører det lukt og ansamling av fugler. Ankommer 27.september og hentes seinest mandag 1.november.
  4. Minner også om prøvetaking i forbindelse med skrantesyke. (NB! Gjelder bare eldre dyr)
  5. Minner også om brev av 14.7.2021 fra Stjørdal kommune «Informasjon til driftsplanområdene og jegerne om hjorteviltjakta 2021 og info om GPS merka elg, 31.august 2021.
  6. Mangler deres jaktlag kjevelapper, ta kontakt med Reidar Bidtnes.

Har du lest …

Legg inn en kommentar