Nyheter fra grunneierlaget

Info i forbindelse med felling av hjort.

I forbindelse med felling av hjort gjelder følgende: 1)Tannsett sjekkes, aldersbestemmelse. Kjønn sjekkes  2) Dyret veies.  3) Bilde av dyret og info om kjønn og alder sendes Jon Morten Husbyn tlf. 99587862.   4) Kjevelapper og pose med utstyr for å sjekke om dyret er infisert av skrantesyke fås hos Reidar Bidtnes, tlf 41637323.

NB! Bare eldre dyr sjekkes for skrantesyke.

Har du lest …

Legg inn en kommentar