Nyheter fra grunneierlaget

Førsteslåtten er i gang snart. Ta vare på rådyrkjea.

Snart er husdyrprodusentene i gang med førsteslåtten. I den forbindelse henstiller Grunneierlaget til hver enkelt» slåttkar » om å gjøre noen enkle grep før en slår de forskjellige skiftene. Det holder å sette opp en staur med et «flagg» ut i enga. Mest gunstig er å sette det opp ettermiddagen før slåtten neste morgen. Nært innpå slåtten gir best effekt. Å sette stauren opp lang tid i forveien, gjør at geita blir vant til stauren og dermed lar kjeet ligge i enga. I og med at vi i år har stor rådyrbestand, ligger det mange kje ute i enga. Lykke til med slåtten, håper at vi unngår drepte rådyrkje.

Har du lest …

Legg inn en kommentar