Nyheter fra grunneierlaget

Forsinket julehilsen fra Grunneierlaget.

Nok et jaktår er stort sett ferdig. Bare småviltjegerne har ennå litt muligheter til jakt. Det har vært en litt varierende høst mht. jakt. elgjegerne sleit litt mere for å fylle kvotene. I og med at vi skal ned med elgbestanden, er nok dette en naturlig konsekvens. Årets rådyrbestand og fellinger er svært gode. Det er et resultat av systematisk beskatning av smårovviltet. Når det gjelder jakt på skogsfugl og hare er tilbakemeldingene ganske få så langt, derfor gir det ingen pekepinn på hvor stor disse bestandene er. ,Grunneierlaget har solgt brukbart med rådyr og småviltkort, noe som betyr en etter hvert betydlig del av inntektene.

Vi håper jegerne har hatt flotte jaktdager på vårt terreng . Vil samtidig takke for godt samarbeid med grunneierlagene Sætran, Auset og Hovskogen . På vegne av styret i Grunneierlaget, ønskes det fortsatt trivelige juledager og når den tid kommer, et godt nytt år.

 

Har du lest …

Legg inn en kommentar