Nyheter fra grunneierlaget

Fellingstall og prosenter så langt for rådyr og elg.

Høstens rådyrjakt har så langt gitt følgende antall og prosenter. Det er felt 11 kje (37%) , 4 geiter(13%) og 15 bukker(50 %) til sammen 30 dyr.

For elg er det registrert følgende,  16 stk kalv, ku (32 %), 13 stk kalv, okse(26 %), 4 stk, 1,5 års okse(8%),  3 stk 1,5 års ku(6 %), 11 stk ku, eldre(22%) og3 stk okse, eldre (6 %) Til sammen 50 dyr. Bortsett elg og rådyrfellingene  fra  Hovskogen grunneierlag, er alle fellingene registrert så langt.  Likevel er vi litt usikker om alle rådyrfellingene har kommet inn ,da vi tror noen dyr ikke ble registrert i forbindelse med overgang fra gammel til ny hjemmeside i høst. Oppdager du at ditt dyr mangler på rådyrtabellen , send beskjed til Jon Morten Husbyn, 99587862 eller mail: jmhusbyn@hotmail.com

 

Har du lest …

Legg inn en kommentar