Nyheter fra grunneierlaget

Årsmøte i Skjelstadmark Grunneierlag 2022

Skjelstadmark Grunneeierlag avholder sitt årsmøte i Badstua (Sanitetshuset) onsdag 6.april kl 1900.  Vel møtt!

For styret, Reidar Bidtnes (leder)

Har du lest …

Legg inn en kommentar