Nyheter fra grunneierlaget

Ta vare på rådyrkjea

Enkle tiltak kan gjennomføres før en tar førsteslåtten

Ved å gjennomføre tiltak som uroer geita før kveldsbeitet dagen før slåtten, og hindre henne i å få beite på enga siste natta før slåtten, øker sjansen for at hun tar med killingene til kantsoner eller nærliggende skog.

 

Sett en eller flere staurer i enga med 50-100 m mellomrom og heng opp papirsekker, gamle klesplagg og andre remedier som både beveger seg i vinden, lukter av mennesker og gjerne lager litt lyd. Slike skremsler vil ha redusert effekt over tid, så de må settes opp straks før slåttetidspunktet.
Det er heller ingen ulempe å ta med bikkja i band mens du setter ut skremslene, slik at det er lukt av både hund og menneske i enga.
Skremslene bør fjernes straks etter slåtten slik at rådyra ikke vennes til dem.

Har du lest …

Legg inn en kommentar