Nyheter fra grunneierlaget

Lite elg sett så langt, 7 dyr felt

Etter at elgjakta startet 5.oktober og fram til nå 12. oktober er det felt 7 dyr på Grunneierlaget, fem kalver, ei eldre ku og en 1,5 års okse. Tilbakemeldingene fra de enkelte elglagene er; lite elg i terrenget. Været har heller ikke vært på jegernes side, fuktig  og vått.

En vil gjerne se på årsaker på hvorfor vi har lite elg i terrenget. Fikk følgende servert, våt sommer har gitt godt beite i høgfjellet. Elgen står der, ble det hevdet. Dette er nok en av mange teorier.

 

Har du lest …

Legg inn en kommentar