Nyheter fra grunneierlaget

Info om storvilt og småviltjakt jaktsesongen 2022/23.

Høstens jakt er like rundt hjørnet, og her kommer en del info til grunneiere og jegere.

Elgjakt.

Jaktstart for elg er flytte til onsdag 5.oktober og avsluttes 23.desember. Skjelstadmark Driftsplanområde har fått godkjent ny femårsplan for elg. Info om prøvetaking er sendt ut til hvert enkelt jaktlag. Samme opplegg som tidligere. Styret i Grunneierlaget kaller inn til jaktledermøte i slutten av august. Nærmere info følger via SMS.

Hjortejakt.

Jaktperiode 1.9 -23.12. Viderefører ordningen fra i fjor hvor jegere som har kjøpt  rådyrkort også kan felle hjort. Etter felling, ta kontakt med Reidar Bidtnes, Gi info om kjønn, alder og vekt innen 24 timer etter felling.  Har du felt et eldre dyr, skal det sendes inn skrapeprøvetest. Testmateriell hentes hos Reidar. Ber jegerne sette seg godt inn i hvor  det kan jaktes. Skjelstadmark Grunneierlag leier kun utmarka av den enkelte grunneier. Jakt på innmark må avtales med den enkelte grunneier. Hjortejakt på Hosethkammen elgvaldområde er ikke tillatt. Be jaktkortselger om info.

Rådyrjakt

På årsmøte 6. april ble det fattet vedtak om å gå fra to til en sone under rådyrjakta. Det innebærer at den enkelte jeger kan jakte på hele Grunneierlagets område med et unntak. Rådyrjakt på Hosethkammen elgvaldområde er ikke tillatt. Ber om at den enkelte rådyrjeger setter seg godt inn i hvor det kan jaktes. Be om info fra jaktkortselgeren. NB! Det jobbes med et oppdatert jaktkart. Etter felling, tas kontakt med jaktkortselger. Gi info om kjønn,alder og vekt på felt dyr innen 24 timer. Overskridelse av tidsfrist medfører at dyret betales som geit. Som for hjortejakta, leier Grunneierlaget bare utmarka fra den enkelte grunneier. Jakt på innmark, ta kontakt med den enkelte grunneier. Jakt på voksen rådyrbukk, 10.august -24.september. Vanlig rådyrjakt 25.september- 23.desember.

Beverjakt.

Det er åpnet for beverjakt i Almovatnet/Fosselva  og øvre del av Gråelva med tilhørende vassdrag. Det selges to jaktkort, et til hvert område. Kun ungdyr kan felles. Tildeling av jaktkort er søknadsbasert og tildeles etter søknad til leder i Grunneierlaget, Reidar Bidtnes for 3 år av gangen. Grunneiere som grenser til vassdragene prioriteres. Kr300 betales i forkant av jaktstart hver høst. Beverjegerne plikter å sette seg godt inn i forskriften for beverjakt. Jakttid 1.oktober -30.april. Felling av dyr rapporteres til leder i Grunneierlaget eller jaktkortselger innen 24 timer. Skadeskyting umiddelbart eller senest innen to timer til leder i Grunneierlaget. Dersom jaktområdet er skille mot et annet jaktområde, tillates jakt og felling kun på Grunneierlagets område. Grunneiere i området der beverjakten utøves, skal varsles hver gang det jaktes.

Småviltjakt.

Grunneierlaget kan også tilby jakt på småvilt. De mest vanlige på vårt område er skogsfugl og hare. Det er begrensning på antall fuglehundkort, maks 10stk. Når du kjøper jaktkort, kan du jakte på hele grunneierlagets område , men med noen få unntak. Det gjelder Hosethkammen elgvald og Svein Arne Fredriksens eiendom på Hosethkammen. Be jaktkortselgerne om info.

Viktige telefoner i forbindelse med jakt.

Reidar Bidtnes tlf 41637323 (leder Skjelstadmark Grunneierlag)

Lars Tore Hallan tlf 48995566 (jaktkortselger)

Svein Husbyn  tlf 97776038 (jaktkortselger)

Jon Morten Husbyn tlf 99587862 (ansvarlig hjemmeside)

 

 

Har du lest …

Legg inn en kommentar