Nyheter fra grunneierlaget

Fellingsresutater pr.20.10.2021 for elg.

Når vi skriver 20.oktober er det felt 32 dyr innenfor Skjelstadmark Driftsplanområde. Det fordeler seg på 17 kalver (53,5%) 3 ungdyr( 9 %) 8 eldre kyr ( 25 %) og 4 eldre okser ( 12,5 % )

Hvert enkelt jaktlag må forholde seg til sine egne tall og prosenter.

Har du lest …

Legg inn en kommentar