Nyheter fra grunneierlaget

Fellingsresultater for Skjelstadmark driftsplanområde,24.12.2022.

Fellingstallene for elg, hjort og rådyr er nå klare. Tallene for elg viser en drastisk tilbakegang. 25 dyr før jakta ble stoppet 14.11. Det er opp mot en halvering av tallet for 2021. Avskyting av hjort er lavt , 3 dyr ble felt. Når det gjelder rådyr,  er det felt 46 dyr, omtrent det samme som i fjor. Her tas det forbehold om seint innrapporterte dyr.

Har du lest …

Legg inn en kommentar