Nyheter fra grunneierlaget

Årets hjortejakt er i gang.

Årets hjortejakt startet torsdag 1.9. Allerede søndag falt det første dyret, en hjortekalv, hanndyr ble felt  av Joakim Olsen ved Trollvatnet. I forbindelse med årets hjortejakt, er det i brev fra Stjørdal kommune åpnet opp for kvotefri tildeling av hjortekalv for 2022. Dette til orientering.

Har du lest …

Legg inn en kommentar